Lezing Boerenverstand

Grasdrogerij Ruinerwold: gezond voer voor uw vee !

Optimaal rantsoen van eigen bodem!

Kringloopwijzer, schaalvergroting, weidegang, fosfaat, ……… U kent deze woorden inmiddels wel, platgegooid wordt je er mee! Onder al deze invloeden blijft een kostenefficiënte bedrijfsvoering het allerbelangrijkste, maar hoe kan dit slim gecombineerd worden? Er is van alles te koop maar wat ben je echt nodig in het rantsoen? Hoe ga je je grond benutten en wat ga je oogsten?
Grasdrogen past ook zeker in dit verhaal stelt Erik Smale adviseur van Boerenverstand.

Kringloopwijzer

Boerenverstand is mede grondlegger van de kringloopwijzer. De zuivelsector heeft de kringloopwijzer inmiddels verplicht gesteld. De grote uitdaging is om meer rendement te gaan behalen met kringloopboeren. De sleutel hiervoor ligt in de bodem, bij de eigen voederwinning en bij de benutting van het voer door de koe: het rantsoen. Boerenverstand is een voorstander en bepleiter van onafhankelijk rantsoenadvies. Boerenverstand heeft met hulp van onafhankelijk voerspecialist Aart Malestein de rantsoenwijzer ontwikkeld.

Rantsoenwijzer

De rantsoenwijzer als handreiking voor boeren om simpeler en effectiever het optimale rantsoen te bepalen. Niet tot twee cijfers achter de komma, maar voor de komma. Een rantsoen voor gezonde koeien, hoge (voer) efficiëntie van eigen ruwvoer, minder krachtvoer en lagere kosten.