Perceelregistratie

Buitenbak brengt het gras de fabriek in
Gezond voer voor uw veestapel
Van vers gewas naar gedroogde groenvoeders
Gezond voer voor uw veestapel

Richtlijnen Teelt en Aanvoer groenvoedergewassen


In verband met ons kwaliteitssysteem GMP+ willen wij nog wel graag weten waar het te drogen product vandaan komt. Dit in het kader van de traceerbaarheid.

Indien u gras en/of luzerne wilt loondrogen en/of verkopen aan de drogerij dan willen wij graag dat u de teeltrichtlijnen ondertekend en terugstuurt, zodat de kwaliteit van het aangeboden product gewaarborgd is. Heeft u de teeltrichtlijnen gelezen en gaat u hiermee akkoord dan kunt u dat hier bevestigen.

Indien van toepassing wil de drogerij graag van u ontvangen een kopie van de bedrijfskaarten zoals u die invult bij RVO. Indien u de Gecombineerde Opgave via internet opgeeft bij RVO dan graag een uitdraai van het overzicht gewaspercelen en de kaartjes van de percelen.
U kunt dit ook e-mailen naar contracten@grasdrogerijruinerwold.nl, zodat u niks hoeft uit te printen.
Dit gaat op de volgende manier:

  • Ga naar de website van RVO
  • Inloggen aanklikken (rechtsboven)
  • Mijn Dossier aanklikken (rechtsboven).
  • Overzicht gewaspercelen (PDF) aanklikken. Onderaan de pagina bij documenten.
  • Het pdf-bestand openen en/of opslaan op de computer.
  • Vervolgens bestand verzenden.
  • e-mailadres contracten@grasdrogerijruinerwold.nl invullen.
  • Verzenden.

Bij opgave van een te drogen partij dient u naast de oppervlakte en de locatie ook door te geven welk volgnummer het betreffende perceel heeft. Vervolgens krijgt u van ons nader bericht wanneer u kunt maaien en wanneer wij het kunnen ophalen.


Delen