Stelling:”Gaan we aan de Grasbrok” volgens Eurofins Wageningen

Grasdrogerij Ruinerwold: gezond voer voor uw vee !

‘Grasbrok goed alternatief bij overschot gras’

„Meer eiwit van eigen land, grondgebondenheid, kringlooplandbouw”; alle ontwikkelingen wijzen erop dat er straks meer grasland is voor de melkkoeien. En wat gaan we met al dat gras doen?” Volgens Alie Hissink van Eurofins Agro kan grasbrok een goed alternatief zijn, zij hield een presentatie tijdens het Topkuilevenement in Enspijk (GD).
Het laboratorium verwerkt elk jaar veel analyses. Maar niet alleen van gras en maïs, ook van bijvoorbeeld grasbrok. Daarbij valt volgens Hissink de eiwitkwaliteit op. „Grasbrok bevat een hoog aandeel DVE en kan daarbij een goede brok bijna of soms helemaal vervangen. De betere grasbrokken scoren met rond de 110 DVE vergelijkbaar met een productiebrok. De OEB is juist laag. Dat betekent dat het ook goed in een grasrijk rantsoen past.”

Veel verschil in kwaliteit


Volgens de accountmanager van Eurofins is de spreiding in aangeboden grasbrok voor onderzoek groot. „Je komt zowel goede, maar ook veel matige kwaliteit grasbrok tegen. Dan weten veehouders bijvoorbeeld in het najaar niet waar ze met het gras naar toe moeten, en sturen ze het maar naar de drogerij. Dan mag je ook niet verwachten dat er 900 VEM in zit.” Ook merkt Hissink op dat het ruw as-gehalte nog wel eens aan de hoge kant is. „Het gras voor de drogerij wordt vaak onder natte omstandigheden ingekuild.”

Kostenplaatje


De discussie ging al snel over het kostenplaatje. De opmerking dat grasbrok te duur is, wijst Hissink van de hand. ,,„Natuurlijk, als je alles rekent, dan komen de kosten in de buurt van een brok. Maar met grasbrok heb je wel hoogwaardig krachtvoer.” Ook ziet Hissink het maken van grasbrok vooral voor bedrijven die gras over hebben. „En dat worden er steeds meer. Grasbrok kan dan een hele goede optie zijn.” Ze wijst daarbij ook naar het verhaal van melkveehouder Erik Smale uit het Gelderse Joppe. „Grasbrok maken zorgt bij hem ook voor meer flexibiliteit bij maaien maar vooral ook bij weiden. Die voordelen moet je niet vergeten.”